Nu är det möjligt för frisörer som arbetat mer än 10 år i yrket, att göra ”Gesällprov för erfarna”.

Provet är komprimerat och utförs på en dag med moment plockade från både del- och gesällprov. 

Proven hålls vid samma tillfälle som övriga del- och gesällprov.

Den arbetade tiden verifieras med anställningsavtal, lönespecifikation eller om man har/haft eget företag med registerutdrag från Skatteverket.

Dokumenten samt personuppgifter skickas till utbildning@frisor.se tillsammans om önskemål om provdag.


Provdatum finns här.

Instuderingsmaterial för teoriprov finns här

 

Anmälan sker endast via e-post till: utbildning@frisor.se