Under en tidsbegränsad period kommer det att vara möjligt, för alla frisörer som arbetat mer än 10 år, att göra detta prov med start 2022.01.01 – 2023.12.31.
Den arbetade tiden kan man verifiera med anställningsavtal, lönespecifikation eller om man har/haft eget företag, med underlag från Skatteverket.
Det kommer att vara ett komprimerat prov som utförs på 1 dag där vi plockat moment från både del- och gesällprov.
Proven kommer att hållas vid samma tillfälle som övriga del- och gesällprov.

Provdatum finns här.

Instuderingsmaterial för teoriprov finns här

 

Anmälan sker endast via e-post till: utbildning@frisor.se