90 procent av alla frisörföretag tror att resultatet kommer bli likvärdigt eller bättre 2022 jämfört med 2019 innan pandemin. 44 procent tror det blir bättre.
56 procent av ensamföretagarna har överlevt genom att avstå egen lön- inte genom stöd eller lån av staten. Så många som 40 procent av frisörföretagen uppger att de använt eget sparat kapital för att finansiera sin förlust.

 

Salong på landsbygd har klarat sig i bäst, där 60 procent inte lidit någon ekonomisk nedgång. Hårdast drabbade är den företagaren med flera salonger och anställda som är belägen i storstadens citykärna.

 

För fullständig rapport vänligen kontakta

Wiveka Gillow
Marknadschef
Frisörföretagarna

wiveka.gillow@frisor.se
070-686 58 11

 

 

Denna statistik är tagen ur undersökningen ”Frisörbarometern 2021”. En undersökning som skickats ut till Frisörföretagarnas medlemsföretag möjlig att besvara mellan 20-27 september 2021. Enkäten i undersökningsverktyget Questback har besvarats av 1100 företag och svaren har en spridning över Sveriges alla regioner.