Provavgiften för del- och gesällprov bekostas av eleven. Avgiften täcker kostnader för branschens examinatorer från Frisörföretagarna och Handels, lokaler samt administration av betyg. 

  • Delprov: 2000 kr
  • Gesällprov: 3500 kr
  • Gesällprov barberare: 3500 kr
  • Omprov: 1000 kr

Nya priser på prov från 1 januari 2025:

  • Delprov: 2500 kr
  • Gesällprov: 4000 kr
  • Gesällprov barberare: 4000 kr
  • Omprov: 1250 kr

Sista anmälningsdag är en månad innan provtillfället. Faktura skickas per post cirka 3 veckor innan provdagen.

Observera att anmälan är bindande. Avbokningar kan inte ske senare än en månad innan aktuellt provtillfälle. Har du anmält dig senare än en månad innan provet så är anmälan bindande direkt.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in prov vid för få anmälningar. 

Regionsindelning

Region Norr
Södra Norrland, Västerbotten, Norrbotten

Region Mitt
Värmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg

Region Öst 
Sörmland, Stockholm, Uppland

Region Väst
Göteborg, Västergötland Bohuslän, Dalsland

Region Sydost
Småland/Blekinge/Gotland, Östergötland

Region Syd 
Skåne, Halland