Anställningen ska ske på ett frisörföretag med kollektivavtal, det betyder att företaget följer de regler som branschen bestämt vad gäller löner och övriga arbetsvillkor. Din handledare ska vara behörig frisör (inneha gesällbrev).

Anställning i ferieutbildning gäller för de elever som arbetar utanför schemalagd skoltid, kvällar, helger eller lov. Fyll i antal timmar per månad, ferieutbildningen kan ske hos olika arbetsgivare och då fyller du i ett dokument per arbetsplats. Arbetsgivaren skriver en signatur på att antal timmar stämmer. Den sammanlagda tiden för ferieutbildning kan räknas av i nivå 2. Efter nivå 1 ska lärare eller handledare signera att utbildningen är fullgjord, samt examinatorn att delprov är godkänt.

I nivå 2 ska arbetade timmar fyllas i per månad, börja med det veckonummer som stämmer med almanackan när du börjar din anställning, alla rutor behöver alltså inte vara ifyllda. Efter 2000 timmar ska handledare/arbetsgivare signera att antalet timmar stämmer. Med timmar menas faktiskt arbetade timmar, alltså inte semester och sjukdagar.

 

Anmäl dig till gesällprov här

Kom ihåg att texta tydligt på ditt färdigutbildningsdokument - ett bevis på dina kunskaper.

Färdigutbildningsdokumentet är en viktig handling för dig, var rädd om det och spara som en värdehandling.
Du som redan har en utbildningsbok kan fortsätta att använda den. Den har samma funktion som färdigutbildningsdokumentet.

Färdigutbildningsdokumentet hittar du HÄR