1. Dokumentvalidering - godkännande av nytt land.  

För att godkänna ett nytt land för frisörlicens krävs det att frisören som ansöker om licens inkommer med följande. Alla papper från det aktuella landet skall vara översatta till svenska eller engelska av den som ansöker.

  • Beskrivning av utbildningsmodell från sitt hemland, gymnasie-, privat skola, trainee eller liknande
  • Beskrivning av yrkesprov, vi behöver veta vad man gör för att bli färdigexaminerad frisör i ditt hemland, vilka praktiska moment görs, hur många är dem? Beskrivning av klipp/färg/permanettekniker, styling, slingor med mera. Görs även ett teoretiskt prov? 
  • Beskrivning av yrket i det aktuella landet. Finns det ett statligt godkännande av utbildning från myndighet, branschorganisation eller liknande? Hur ser diplom/intyg/licens ut ifrån ditt hemland, stämplas det och i så fall av vem?

 

2. Validering - ett prov görs för att intyga kunskap

En validering görs i form av:

  • 7 praktiska moment samt ett teoretiskt prov, leder till A-behörighet
  • Efter godkänd validering kan ytterligare ett prov göras, gesällprov som leder till full behörighet AB
  • Här ser du kriterierna för validering prov 1
  • Kostnad 3000 kr för validering prov 1

 

Frisörernas Yrkesnämnd är i punkt 1-dokumentvalidering den instans som godkänner ett nytt land och genomför processen tillsammans med den som ansöker. För att ett nytt land skall kunna godkännas behöver allt som krävs enligt ovan beskrivning vara inskickat för granskning. Fyn ser sedan över materialet och jämför med vår svenska utbildningsmodell samt vårt yrkesprov, del- och gesällprov. Om kraven uppfylls så kan ett nytt land godkännas och man kan då ansöka om Frisörlicens och blir behörig som frisör i Sverige. På licensen kommer landskoden från det land det gäller att synas.

Om det saknas intyg och material utifrån vad Fyn kräver eller om det material som inkommer inte lever upp till de krav som ställs, avslås ansökan om ett godkännande för det landet och frisören behöver avlägga en validering enligt punkt 2-validering.
Det finns inga krav på i vilken ordning punkterna görs, man kan direkt göra en validering enligt punkt 2 med praktiska prov, något som i regel är en process som går fortare än en dokumentvalidering.