PROFESSIONELL OCH LÖNSAM BRANSCH

  • Garanterar utbildning och behörighet
  • Intygar seriöst företagande
  • Höjer statusen och bevarar hantverket

 

POLITISK PÅVERKAN

  • Krav på licens för att få arbeta som frisör
  • Få bort oseriösa aktörer
  • Konkurrens på lika villkor, ökad lönsamhet

 

VI GÖR DET MÖJLIGT TILLSAMMANS

  • Alla behöver medverka till förändring, vi behöver bilda majoritet
  • Du behövs, din ansökan bidrar
  • Nu har vi möjlighet att förändra, var med och påverka!

 

VARFÖR FRISÖRLICENS NÄR JAG HAR GESÄLLBREV?

Gesällbrev är frisörens yrkesbevis, licensen är en utveckling av gesällbrevet och intygar upp till sex behörigheter. Allt är samlat på ett och samma kort, vilket gör licensen till ett mer flexibelt verktyg som kan nå ut till konsumenter, politiker och beslutsfattare. Branschen behöver utvecklas för att vi ska kunna öka statusen, seriositeten och lönsamheten och för att uppnå en framtid med enbart utbildade frisörer.
Vi tror att frisörlicensen kan hjälpa oss med denna utveckling. Som frisör, konsument och bransch har vi allt att vinna om kraven blir tydligare och om vi lyckas som så många andra länder få igenom ett krav på behörighet för den som utövar yrket.