Färdigutbildningdokument hittar du här

Utbildningsplan

 

Genomförande av teoretiskt utbildningspaket

Elev och handledare ska tillsammans hitta lämpliga tidpunkter för eleven att göra uppgifterna. Lämpligt är att göra en uppgift i taget utspritt över färdigutbildningstiden.

Med varje uppgift följer ett instuderingsmaterial bestående av texter alternativt filmer.

Handledaren eller arbetsgivaren ansvarar för att rätta uppgifterna och svaren finns under Mina sidor/Svar teoretiskt utbildningspaket.

När samtliga uppgifter är genomförda kan punkten checkas av i Färdigutbildningsdokumentet.

Uppgifterna som ska genomföras är:

  1. FRISÖRENS ARBETMILJÖGUIDE - FRÅGOR
    Gå igenom samtliga avsnitt på Frisörens arbetsmiljöguide och svara därefter på frågorna.
  2. KEMIKALIESMART FRISÖR - FRÅGOR
    Läs in broschyr och svara därefter på frågorna.
  3. MISSNÖJDA KUNDER, FILM - FRÅGOR
    Se filmen och svara därefter på frågorna