Här är filmerna

 

Handskar

Kläder och utrustning

Arbetsteknik

Arbetssätt utanför salongen

Besvär eller värk

 

Frisörens arbetsmiljöguide har finansierats av AFA Försäkring och är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Prevent.
Utvecklingen har gjorts i samråd med en referensgrupp med representanter från Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.