Barberare Gesällprov 2024

  • Linköping 7 september
  • Skåne 29 september
  • Umeå 29 september
  • Stockholm 6 oktober
  • Göteborg 13 oktober

Anmäl dig här >>

Anmälan är bindande


DOKUMENT

Schema för barberargesällprov

Kriterier barberargesäll

Tips - Gesällprov Barberare

Huvudritning

Vågföning bakåt

Vågföning sidbena

 

Förkunskapskrav för att göra gesällprov barberare är minst 1500 timmars barberarutbildning eller erfarenhet av barberaryrket.
Observera att du själv ska ta med modeller samt verktyg när du ska göra ditt prov!

Kriterierna för provet har tagits fram av landets främsta barberare tillsammans med Frisörföretagarna.
Provreglerna har godkänts av Sveriges Hantverksråd som utfärdar gesällbrevet.
Det finns fortfarande även möjlighet att avlägga gesällprov som herrfrisör. Skillnaden mellan herrfrisör och barberare är att en herrfrisör ska visa kunskap i färglära och kemi.


Frågor som rör barberargesällprov skickas till Marielle Strand:
mariellestrand@live.se