Alla elever som genomfört en grundutbildning genom gymnasial frisörutbildning eller godkänd privat frisörutbildning ska sedan 1/6 2010 göra färdigutbildning som anställd på ett frisörföretag i 2000 timmar innan gesällprov kan avläggas. Eleven gör ett delprov i samband med att grundutbildningen avslutas. Delprovet ska vara godkänt innan färdigutbildningen kan påbörjas.

Du som arbetsgivare ska vara behörig frisör eller ha en anställd som är behörig som då kan vara handledare. Färdigutbildning mot gesällprovet kan bara ske hos arbetsgivare som är medlem i Frisörföretagarna eller har tecknat hängavtal med Handelsanställdas förbund.

Elev och arbetsgivare skriver ett anställningsavtal för färdigutbildning. Avtalet får arbetsgivaren från Frisörföretagarna. Arbetsgivare och anställd ska ha varsitt exemplar, en kopia skickas till utbildning@frisor.se. 

Anställningen ska vara på minst 20 timmar i veckan, anställningsformen är utbildningsanställning, 14 dagars ömsesidig uppsägningstid gäller under de första 1500 timmarna i nivå 2.
De sista 500 timmarna i nivå 2 kan anställningen endast avslutas på den anställdes initiativ. Om en arbetsbristsituation uppstår ska eleven omfattas av LAS. 
 

Under grundutbildningen nivå 1 kan eleven arbeta utanför schemalagt skoltid, kvällar, helger eller lov (ferieutbildning). De arbetade timmarna kan eleven räkna av i nivå 2, max 300 h. 

 

Eleven skriver själv ut ett färdigutbildningsdokument här och fyller i de arbetade timmarna, du som arbetsgivare kontrollerar att timmarna stämmer och signerar.