Nytt utbildningsavtal från 1 juni 2021

Ny modell för vägen till behörighet har förhandlats fram av parterna för avtalet som gäller 20-11-01 – 22-03-31. Det nya utbildningsavtalet/utbildningsregler träder i kraft 21-06-01, vi har kommit fram till följande övergångsregler:

1. Det tidigare utbildningsavtalet som löpte fram till 20-03-31 och efter prolongering till 20-10-31 gäller fram till 21-06-01 med ett tillägg för alla lönekategorier om 1.88%, se tabeller för alla kategorier nedan.

2. De som befinner sig i nivå 2 den 1 juni 2021 går över i nivå 2 enligt det nya avtalet.

3. Alla som har fullgjort nivå 3 innan den 1 juni 2021 kan välja att avlägga sitt gesällprov, alternativt göra klart sin färdigutbildning enligt ursprungsplan. De som befinner sig i nivå 3 den 1 juni 2021 eller de som väjer att fullfölja sin ursprungsplan för nivå 4 avlönas enligt tabell för obehöriga frisörer exklusive försäljningsprovision.

4. De som befinner sig i nivå 4 innan den 1 juni 2021 kan själva bestämma att ta sin gesäll fortast möjligt och avsluta sin anställning med två veckors varsel.