I region sydost är det i dagsläget inte 12 kandidater nominerade vilket innebär att om det inte kommer in fler så uteblir valet. Är du intresserad av att bli ambassadör i region sydost, kontakta Lotta Linde lotta.linde@frisor.se