15 januari - Sociala medier - Basic skills

Ambassadör Robbin Lindberg som är frisör, yrkeslärare och ansvarig för digital marknadsföring på International Hair Academy kommer att ge tips och råd kring några av de mest populära plattformarna inom sociala medier; Instagram, Facebook och Tiktok. Han kommer också att ge tips på hemsidor och appar för skapande av marknadsföringsmaterial samt hur de kan publiceras i flera kanaler samtidigt.

Möteslänk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkxYWFlYmQtMWIzNi00YzY3LWFkZTEtMWIxMDdmYzA3ODc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22806c1135-2206-43d2-aa95-d1408dab4afd%22%2c%22Oid%22%3a%22fca8621b-a122-4633-8d65-ae37a5030c10%22%7d

 

22 januari 2024 kl 8.30-10.00 - Del- & gesällprov
OBS - NY TID!

Behöver du som handledare eller din trainee uppdatera er på vad som gäller kring del- och gesällprov? Det här är ett utmärkt tillfälle att ta del av en genomgång med examinator och frisörlärare Therese Haleving. 

Möteslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQxODkwZDAtNTEzZi00ODg0LWE5MmItMzMxNDMxYjg2NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22806c1135-2206-43d2-aa95-d1408dab4afd%22%2c%22Oid%22%3a%228b28e90e-e1f7-4479-8bf0-fb3435806863%22%7d