21 augusti kl 8.30-9.30 - Gesällprov för erfarna
OBS - NY TID

Har du jobbat som frisör i 10 år och aldrig avlagt gesällprov? Se hit! Fram till årsskiftet har du möjlighet att avlägga "gesällprov för erfarna". Vill du ha mer information så är du varmt välkommen att delta på detta frukostmöte som hålls av Therese Haleving, frisörlärare och examinator.

Möteslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdiMjc5NTgtYTExNy00MTA1LWFjOTEtNWIxMzIzZWRlMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22806c1135-2206-43d2-aa95-d1408dab4afd%22%2c%22Oid%22%3a%228b28e90e-e1f7-4479-8bf0-fb3435806863%22%7d

 

18 september kl 8.00-9.00 - Är du nyfiken på att bli medlem i Frisörföretagarna?

Marika Grönroos från Frisörföretagarnas medlemssupport är med oss denna timme för att berätta om vad det innebär att vara medlem, fördelarna med medlemskapet samt våra medlemsförmåner.

Möteslänk:

Kommer inom kort 

 

2 oktober kl 8.00-9.00 - Barberargesällprov

Funderar du på att avlägga gesällprov i barberaryrket? Vill du ha mer information om kriterier och hur provet går till så är du varmt välkommen att delta på detta frukostmöte som hålls av Therese Haleving, frisör- och barberarlärare och examinator för barberargesällprovet.

Möteslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVjYTcyNDYtY2U0My00ZDJiLTg5YWMtYzI2NTM0Y2Q2OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22806c1135-2206-43d2-aa95-d1408dab4afd%22%2c%22Oid%22%3a%228b28e90e-e1f7-4479-8bf0-fb3435806863%22%7d

 

23 oktober kl 8.00-9.00 - Sociala medier - basic skills

Ambassadör Robbin Lindberg kommer att ge oss en massa tips & råd!
Texten uppdateras inom kort

Möteslänk:

Möteslänk kommer inom kort

 

20 november kl 8.00-9.00 - Hur ska vi hantera vårt miljöskadliga avfall?

Wiveka Gillow, marknadschef och vice vd på Frisörföretagarna guidar oss denna timme.
Texten uppdateras inom kort

Möteslänk:

Möteslänk kommer inom kort

 

22 januari 2024 kl 8.30-10.00 - Del- & gesällprov
OBS - NY TID!

Behöver du som handledare eller din trainee uppdatera er på vad som gäller kring del- och gesällprov? Det här är ett utmärkt tillfälle att ta del av en genomgång med examinator och frisörlärare Therese Haleving. 

Möteslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQxODkwZDAtNTEzZi00ODg0LWE5MmItMzMxNDMxYjg2NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22806c1135-2206-43d2-aa95-d1408dab4afd%22%2c%22Oid%22%3a%228b28e90e-e1f7-4479-8bf0-fb3435806863%22%7d