Kostnadsutvecklingen har enligt HUI toppat och 2024 blir året då den svenska ekonomin sakta vänder uppåt. Efter en period av svagt konjunkturläge menar de att det nu går att skönja ljuset i tunneln och en svag tillväxt för ekonomin och detaljhandeln är därmed att vänta. I årets första upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i löpande priser (värde) till 1,5 procent för 2024 och 3,5 procent för 2025. I fasta priser (volym) sätts prognosen till 0,5 procent för 2024 respektive 2,0 procent för 2025.

 

– En ljusare ekonomisk framtidstro, räntesänkningar och nya investeringar i näringslivet resulterar i svagt uppreviderade prognoser både för Sveriges ekonomi och för detaljhandeln. Hushållens skenande levnadsomkostnader har mattats av och konsumtionsutrymmet ökar. 2024 blir året då det återigen blåser in positiva vindar i den svenska ekonomin, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

 

Enligt rapporten ökade detaljhandelns försäljning med totalt 3,5 procent under 2023 och har trots det utsatta ekonomiska läget visat sig vara motståndskraftig. Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas växa med 1,5 procent under helåret, där dagligvaruhandeln driver tillväxten. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln har stabiliserats och förväntas uppgå till 1,5 procent per år under de kommande två åren. För sällanköpsvaruhandeln, där många delbranscher har upplevt en svag utveckling under det senaste året, vänder läget uppåt och nolltillväxt prognostiseras för 2024.

 

– Under 2024 är det fortsatt handel med brett sortiment, där många lågprisalternativ finns, som är dragloket för sällanköpsvaruhandelns utveckling. Konsumenternas tydliga lågprisfokus har alltså inte upphört. Sällanköpsvaruhandeln har det dock fortsatt tufft, men under 2025 väntas en positiv tillväxt för samtliga delbranscher, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

 

De positiva vindar som nu så sakteliga börjar blåsa avspeglar sig i prognoserna för Sveriges ekonomi. Prognosen för BNP behålls på 0,9 procent för 2024, medan en upprevidering från 1,0 till 1,2 procent sker för hushållens konsumtion. Med räntesänkningar att vänta gynnas därtill hushållens konsumtionsutrymme ytterligare. Uppgången för Sveriges ekonomi påbörjas under året och fortsätter in i 2025 med en stark prognostiserad ekonomisk tillväxt att vänta.

 

– Alla som verkar i branschen vet att januari och februari är lugna månader. Men riktigt så här stilla februari och början av mars som vi upplever nu har fått även de mest etablerade salongerna att bli oroliga för om o när det vänder. Därför välkomnar vi HUI´s rapport som visar på att köpkraften i hushållen återvänder 2024 och att positiva vindar blåser i Sveriges ekonomi, det är ljuv musik för våra öron. Många salonger har gått på knäna länge för att inte säga baklänges, och fakta som indikerar att vändningen är här -det kunde faktiskt inte bli bättre tajming på det, kommenterar Wiveka Gillow, vice vd på Frisörföretagarna.