Många salongsägare ställer frågan om vad som gäller kring alkoholservering i salongen. Enligt polismyndigheten gäller detta:

Alkohol i frisör- och skönhetssalong kräver tillstånd och får inte bjudas på som en del av marknadsföringen.

Det får inte förvaras alkoholdrycker i en salong med tillhörande utrymmen om företaget inte har tillstånd att sälja eller servera alkoholdrycker.

Då det är förbjudet att överhuvudtaget förvara någon alkohol i lokalen/salongen innebär det samtidigt att du inte heller får servera alkohol där utan att ha beviljats serveringstillstånd.

Förvaringsförbudet i salongen medför att det bara är vid invigning av en lokal/salong, innan verksamheten har startat, som alkoholservering överhuvudtaget kan ske där utan tillstånd.

Näringsidkare får heller inte bjuda på alkohol som ett led i marknadsföringen av sina ordinarie varor eller tjänster.

Exempel på vad som inte är tillåtet i en butikslokal

  • En frisörsalong bjuder sina kunder på ett glas alkoholdryck medan de väntar.