Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Förändringarna innebär i korthet:

  • Sakliga skäl istället för saklig grund för uppsägning
  • Utökat undantag från turordningsreglerna
  • Allmän visstid ersätts av särskild visstid
  • Heltid som norm
  • Förändring vid tvister om ogiltigförklaring
  • Svårare för arbetsgivare att ”hyvla” arbetstid, m.m.

Läs mer på regeringens hemsida!