Frisörbranschen välkomnar nyanlända med öppna armar

På grund av kriget i Ukraina kommer många flyktingar till Sverige och övriga europeiska länder. De behöver i första hand trygghet och någonstans att bo. Flera av dem vill säkert också vara sysselsatta och eftersom många arbetsgivare i branschen söker personal kan det bli en värdefull matchning för båda parter. Ukraina har generellt bra yrkesutbildningar och duktiga frisörer och frisöryrket finns dessutom med på Migrationsverkets lista över bristyrken i Sverige.
Frisörföretagarna reder ut vad som gäller med arbetstillstånd med mera.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus och lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan du just nu få hjälp med mat och någonstans att bo, om du har ett akut behov av det.
När du har fått ditt tillstånd har du förutom mat och boende rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

 

Direktivet gäller:

  • dig som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022.
  • dig som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina.
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.
  • För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

 

Hur anställer jag en nyanländ?
För att kunna arbeta i Sverige behöver den nyanlända registrera sig hos Migrationsverket genom att visa upp sina identitetshandlingar, därefter tas ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd, det brukar ta några dagar. Om du vill anställa en nyanländ är det viktigt att du kontrollerar att denne har rätt till att arbeta i Sverige. Individen ska kunna visa upp sitt tillstånd från Migrationsverket. Kontrollera giltighetstiden för arbetstillståndet och gör sedan en anmälan till Skatteverket om anställningen. Är du osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig kan du ta kontakt med Migrationsverket som hjälper dig.

Företag som är bundna till kollektivavtal ska tillämpa avtalets regler för samtliga anställda, även nyanlända med tillfälligt arbetstillstånd. Innan individen är validerad eller har fått sin frisörlicens är det lön för obehörig frisör som gäller enligt frisöravtalet.

 

Tillsammans kan vi skapa något värdefullt!

 

För kontakt eller kommentarer

Linnéa Wallin, Kommunikatör Frisörföretagarna, linnea.wallin@frisor.se 073-522 88 14