Alla i Sverige pratar om det ekonomiska läge vi befinner oss i, räntorna höjs och vi har en inflation på 8-10 procent. Dessutom är den svenska kronan svag vilket gör att allt vi köper från ett annat land drabbas av accelererande importpriser. I dagarna har Riksbankschef Erik Thedéen uttalat sig och nämnt Frisörer som ett exempel på en yrkesgrupp han menar inte direkt påverkas av stigande energipriser, och uttrycker en oro att frisörbranschen kommer höja priserna för mycket och bidra till att driva upp inflationen. Han har både rätt och samtidigt fel. Självklart kommer branschen höja priset för att täcka ökade fasta kostnader och dyrare produktinköp- men vi hindras av gränser för vad kunden kan betala.

 

Det är känt att regelbunden hårvård bidrar till människans välmående. Nu när hushållen har minskat spenderarutrymme är det inte självklart att frisörbesöket prioriteras vilket riskerar att späda på en negativ måendespiral för befolkningen.

 

Vi måste komma ihåg den viktiga parametern att det är kunden som ytterst betalar en hantverkares lön. Så när intäkter sjunker, hyreshöjning och omkostnader stiger och staten fortsatt kräver 25 procent prispåslag för moms, kan ekvationen bli svår att få ihop för alla tjänsteföretag likt barberare och frisörer. Priset på dessa tjänster måste därför följa med i den övriga prisutvecklingen för att företagen överhuvudtaget ska kunna överleva.

 

I Sverige finns idag 10 000 anställda frisörer* vilka avlönas av seriösa företag anslutna till Frisörföretagarna. Dessa företagare är drivna entreprenörer som bär ett stort och viktigt arbetsgivaransvar i samhället. De står för försäkringar, trygghet, sjuk- och garantilön även om både kundunderlag och intäkter sinar och är i högsta grad beroende av fortsatt kundinflöde för att hålla hjulen i rullning.

Det är dags från politiskt håll att börja underlätta för företagare i de branscher som levererar välmående till Sveriges befolkning - oavsett ifall det handlar om ett barberarbesök, en massage eller omvårdnaden hos en frisör.

Med hälsning från 
FRISÖRFÖRETAGARNA

*Källa Frisörbarometern 2022