Framtidstågets målsättning är att ge eleverna i årskurs 9 en så bred information som möjligt om branscher och yrken inför valet till gymnasieskolan samt inspirera och ge dem tips och råd inför ett kommande arbetsliv. 

Se filmen som vistas på 536 av landets skolor och som vi spelat in i samarbete med Michael Barcefer

#Framtidensfrisörer

 

Här ska det ligga en video. Du måste godkänna marknadsförings-cookies för att se den.