För att bli medlem måste du inneha F-skattsedel eller särskild A-skattsedel, ha ett godkänt kassaregister samt ta emot elektronisk betalning. Om du som är ägare innehar gesällbrev eller har ett godkänt yrkesprov, så ingår ett medlemskap som behörig frisör, vilket ger dig fler fördelar.

Företaget förbinder sig att följa Frisörföretagarnas stadgar och de av Frisörföretagarnas styrelse fattade besluten samt Frisörföretagarnas villkor om medlemskap.

Det ingår en skyldighet att teckna försäkringsavtal hos Fora, kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för dina anställda, när man är arbetsgivare och omfattas av kollektivavtal.
Mer information samt försäkringsanmälan skickas ut separat efter att medlemskap tecknats.

Du som är behörig frisör eller elev som studerar på godkänd frisörutbildning kan också ansöka om medlemskap i Frisörföretagarna. Välkommen att förändra branschen med oss!