För att bli medlem måste du inneha F-skattsedel eller särskild A-skattsedel, ha ett godkänt kassaregister samt ta emot elektronisk betalning. Om du som är ägare innehar gesällbrev eller har ett godkänt yrkesprov, så ingår ett medlemskap som behörig frisör, vilket ger dig fler fördelar.

Företaget förbinder sig att följa Frisörföretagarnas stadgar och de av Frisörföretagarnas styrelse fattade besluten samt Frisörföretagarnas villkor om medlemsskap.

Du som är behörig frisör eller elev som studerar på godkänd frisörutbildning kan också ansöka om medlemskap i Frisörföretagarna. Välkommen att förändra branschen med oss!