VILKEN TYP AV FRÅGOR KAN JAG VÄNDA MIG TILL ER OM?

Du kan vända dig till oss med samtliga frågor som rör ditt frisörföretag och/eller ditt medlemskap

Våra rådgivare hjälper dig att besvara frågor gällande:

 • företagande
 • ekonomi
 • anställning
 • avtal
 • löner
 • kollektivavtal
 • utbildning
 • elever
 • färdigutbildning
 • trainees
 • del- och gesällprov
 • mästarbrev

Vår medlemsservice hjälper dig med saker som medlemsuppgifter, medlemsfakturor och efterlevandeskydd.

 

VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INNAN JAG ANSTÄLLER ELLER TAR EMOT EN ELEV?

Först och främst ska du kontrollera vilken utbildningsbakgrund eleven har. Frisörutbildningen är uppbyggd i utbildningsnivåer, nivå 1-2. Under skoltiden befinner sig eleven i nivå 1 och efter avslutad utbildning kan eleven avlägga delprov. Efter godkänt delprov går eleven upp i nivå 2.

För elever från en renodlad privat frisörutbildning gäller att de måste ha genomfört sin utbildning på en godkänd skola för att få tillgodoräkna sig den utbildningstiden. Det är Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund som tillsammans bedömer om en skola ska bli godkänd eller inte. HÄR kan du se vilka skolor som är godkända.

Innan du anställer elever ska du även fundera över om du har den tid som krävs för att utbilda eleven, så att han eller hon kan bli behörig frisör. Det innebär nämligen ett stort ansvar att ta emot en elev för färdigutbildning. Utöver gesällbrev bör du även ha genomgått en handledarutbildning för att kunna ta emot en elev. Salongen ska även ha kollektivavtal.

 

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INNAN JAG SKRIVER AVTAL MED EN HYRESVÄRD?

Om du ska skriva ett avtal avseende en ny lokal bör du kontrollera om det är en rimlig hyresnivå. Enklast är att göra en jämförelse med andra lokaler i området. Jämförelsen sker utifrån hyran per kvadratmeter och år. Tänk på att ett avtal endast får indexregleras om det löper på minst tre år.

Om du och din hyresvärd ska skriva ett nytt kontrakt är det av vikt att antingen du eller hyresvärden sagt upp kontraktet i rätt ordning. I de allra flesta fall innebär det att kontraktet ska vara uppsagt minst nio månader innan det nuvarande kontraktet löper ut. Om så inte skett, löper det befintliga avtalet vidare under en ny period.

När det är dags för omförhandling är ett tips att jämföra ditt nu gällande avtal med de föreslagna avtalet. Då får du på ett enkelt sätt en överskådlig bild över vilka förändringar som hyresvärden vill göra. Precis som vid tecknande av kontrakt i en ny lokal, är det en god idé att göra en jämförelse med hyresnivån i andra lokaler i området.

 

VARFÖR BETALAR JAG MER NÄR JAG HAR ANSTÄLLDA?

Ju fler anställda man har ju mer hjälp kan man behöva i olika frågor och desto mer nytta har man utav medlemskapet.
Rådgivning är något alla företag behöver, speciellt företag med anställda. För ju fler anställda man har desto mer rådgivning behövs. Har man en salongsförsäkring tecknad genom Söderberg & Partners grundas den också på antalet anställda. Sker det en vattenskada, inbrott eller kanske en brandskada som försäkringen ska bekosta räknar de bland annat på uppsättningen verktyg gånger antalet anställda.

Gällande kollektivavtalet som Frisörföretagarna förhandlar med Handels, lägger man väldigt mycket tid på att det ska bli så bra som möjligt för våra företagare. Skulle det vara så att det någon gång blir konflikt med Handels som leder till strejk så faller medlemmen in under något som heter beredskapsfonden i medlemskapet, vilket gör att man blir ersatt för antalet anställda man har registrerat hos oss. Detta är att se som en sorts försäkring, precis som rådgivningen.

 

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INNAN JAG SKRIVER AVTAL MED EN ANSTÄLLD?

Först och främst ska du ta reda på vilken kompetens den blivande anställde har; behörig frisör med gesällbrev, obehörig frisör eller elev. Det är nämligen avgörande för vilken lön den anställde är kvalificerad till.

Du ska även bestämma vilken anställningsform du ska erbjuda den anställde. Vår rekommendation är att alltid inleda anställningen med sex månaders provanställning. Anställningsavtal hittar du här. Anställningsavtalet ska vara den anställde tillhanda senast en månad efter att anställningen påbörjades. Du och den anställde ska ha varsitt exemplar av avtalet.

Som medlem i Frisörföretagarna gäller frisöravtalet för dig och dina anställda. Det innebär bland annat att du måste följa de lönenivåer som anges i avtalet. Det innebär vidare att du ska teckna arbetsmarknadsförsäkringar via Fora för dina anställda. Fora når du på 08-787 40 10.